Sagt om Bünsow

Tommy Ytterström, Pro&Pro

Intervju med Tommy Ytterström från Pro&Pro, Official partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför valde ni att gå med som partner till Bünsow Business Growth Forum?

– Som managementkonsultföretag jobbar vi med att stödja företag i tillväxtresan. Bünsow handlar om tillväxt och entreprenörsskap så det passar väldigt bra med vår passion att hjälpa företag och människor att bli framgångsrika. Sedan vill vi såklart vara med och bidra till vårt samhälles utveckling och Bünsow driver frågor som rör utveckling och tillväxt i vår region.

Vad tycker du själv är viktiga framgångsfaktorer för tillväxt?

– För få till tillväxt i en region så måste det finnas en rad starka företagsledare som är motorer i företagsutveckling och samhället. Det gäller även för oss på Pro & Pro som är managementbolag och som ska konkurrera med de etablerade mangementbolagen från storstadsregionerna, då är det viktigt att kunna attrahera starka och drivande företagsledare. Personer som kan anta komplexa utmaningar.

Hur gör ni för att hitta de personerna?

– Vi jobbar nationellt både vad det gäller studenter och erfarna. Vi måste kunna ge minst samma möjlighet till utveckling som företagen i storstäderna. Talangerna kommer aldrig flygande till en, det krävs hårt arbete! Vi har utvecklat flera koncept för att skapa attraktion bland unga; studentprogrammet Bright Minds, Internship på sommaren och traineeprogram, allt med fokus på nationella studenter.

Årets tema på Bünsow var Let´s meet the Challenge, har du några tips utöver de som diskuterades på årets forum?

– Största utmaningen som vi har är att attrahera talanger utifrån, men vi måste också jobba för att få våra unga att bli kvar och att större andel flyttar tillbaka efter studier i andra städer. Jag tror inte att det räcker med att ”bara” erbjuda ett arbete utan vi måste också klara av att möta den ambition och behov som dagens ungdomar har, för i likhet med Fredrik Bünsow så har talangerna höga ambitioner.