Bünsow

Filmen om

Bünsow

Om Fredrik Bünsow

Fredrik Bünsow föddes i Tyskland men blev känd som en av 1800-talets mest förmögna, svenska affärsmän. Han invandrade som 21-årigt bokhandelsbiträde, ärvde en trävaruindustri i Sundsvall år 1847 och insåg tidigt ångsågens möjligheter. Genom kloka och modiga investeringar i precis rätt tid byggde han ett trävaruimperium som gjorde honom näst rikast i landet. Träpatronens livsverk skapades med mod och nytänkande mitt i en industriell revolution.

Bünsow

Initiativtagare

Sparbanksstiftelsen Norrland, Swedbank tillsammans med Bengt-Göran Persson, en av grundarna av Åre Business Forum – samt en rad partners, bland annat Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, är initiativtagare till ett nytt regionalt och årligt återkommande tillväxtforum.

Bünsow

Founders

Principal partners