Bünsow

Filmen om

Bünsow

Vad är Bünsow Business Growth Forum?

Bünsow Business Growth Forum är en unik tillväxtarena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt. Här får beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, näringslivet, offentlig sektor och politiken en möjlighet att mötas. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter skapar tillsammans ett program som banar vägen för nytänkande och nya affärer. Genom inspiration, kunskap och nya samt fördjupade relationer banar Bünsow Business Growth Forum vägen för tillväxt!

Om Fredrik Bünsow

Fredrik Bünsow föddes i Tyskland men blev känd som en av 1800-talets mest förmögna, svenska affärsmän. Han invandrade som 21-årigt bokhandelsbiträde, ärvde en trävaruindustri i Sundsvall år 1847 och insåg tidigt ångsågens möjligheter. Genom kloka och modiga investeringar i precis rätt tid byggde han ett trävaruimperium som gjorde honom näst rikast i landet. Träpatronens livsverk skapades med mod och nytänkande mitt i en industriell revolution.

Spela film
Bünsow

Initiativtagare

Sparbanksstiftelsen Norrland, Swedbank tillsammans med Bengt-Göran Persson, en av grundarna av Åre Business Forum – samt en rad partners, bland annat Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, är initiativtagare till ett nytt regionalt och årligt återkommande tillväxtforum.

Bünsow

Founders

Principal partners

Följ oss på sociala medier!

Integritetspolicy  |  Cookiepolicy