Robin Teigland

Start up professor och expert inom teknik, cirkulär ekonomi och global ekonomi

Hon har vid flertalet tillfällen blivit listad av Veckans Affärer som en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik. År 2019 rankades hon även som en av Sveriges 100 bästa talare.

Robin är chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab med uppdrag att ge Sverige en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin. Robin sitter även i styrelsen för Luftfartsverket och Akademiska Hus.

Som impactentreprenör och genom Peniche Ocean Watch Initiative (POW), som Robin är grundare till, arbetar hon för att utveckla och skapa bästa möjliga förutsättningar för en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal.

Innan Chalmers var hon professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin är Handelshögskolans sjätte kvinnliga professor sedan grundandet 1909. Hon intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter.

Robin Teigland