Peter Fredman

Professor i naturturism, Mittuniversitetet

Årets mottagare av Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för Hållbart Naturresursnyttjande är Peter Fredman.

Han tilldelas 50 000 kr för sin forskning inom turism. Under senare åren har Peter studerat den kommersiella potentialen i den naturbaserade turismen, bland annat med fokus på skogens upplevelsevärden och naturens roll för besöksnäringen. Det är ett viktigt bidrag med potential att framgent ytterligare bidra till att stärka Västernorrlands förmåga att vara en ledande svensk aktör inom den snabbt växande naturturismen.

Peter Fredman