Patrik Lundström

VD, Renewcell

Patrik Lundström är en erfaren industriledare som fick rollen som VD på Renewcell år 2019. Han har lett många tillväxt- och förändringsprojekt i ledande befattningar inom företag som DSM och General Electric. En stor del av sin karriär har han tillbringat utanför Sverige, där han skaffat sig gedigen erfarenhet från de kinesiska, indiska, latinamerikanska, nordamerikanska och europeiska marknaderna. I grunden har Patrik en civilingenjörsutbildning i kemiteknik från KTH och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Varje år produceras mer än 100 miljoner ton textilier i världen, däribland smått osannolika 20 plagg per invånare på planeten. Det blir 150 miljarder klädesplagg varje år, och nästan alla hamnar till slut på soptippen eller bränns upp. Det ”snabba modet” har gjort att modeindustrin idag står för 10 procent av världens totala koldioxidutsläpp – bara oljeindustrin har ett större avtryck.

Renewcell erbjuder en lösning på denna utmaning. Råvaran är gamla uttjänta plagg och andra textilier, och slutprodukten är Circulose – ett material som blir till nya plagg av viskos eller lyocell. Den patenterade processen är en av de första i världen som i kommersiell skala kan materialåtervinna textil. Slutkunden är de globala modejättar som vill erbjuda hållbart mode, men de faktiska kunderna är de textilproducenter som levererar till exempelvis H&M, MANGO och Zara.

Patrik Lundström