Mårten Görnerup

VD, Metsol

Mårten Görnerup är VD på Metsol AB där han idag arbetar som konsult och rådgivare mot metallurgisk industri och energisektorn med fokus på möjligheter i samband med framtida omställningar. Mårten lämnade tjänsten som VD för Hybrit Development AB i slutet av 2019 efter flera år ha deltagit i att skapa en fossilfri framtid för järn- och stålindustrin. I bagaget har han också en doktorsexamen i Process metallurgi.

Mårten har en stark tro på de möjligheter som nu öppnar sig för norra Sverige och svenska företag då klimatomställningen tar fart. Fossilfri energi, ibland i kombination med vätgas, utgör den kanske viktigaste komponenten i dessa framtida industrisystem. Inte minst i den metallproducerande industrin där Mårten varit verksam i över 25 år.

Mårten Görnerup