Maria Persson Gulda

CTO/CPO, H2 Green Steel

Maria Persson Gulda inledde sin karriär som golfproffs. I valet mellan att ge sig ut på den Sydafrikanska touren och att forska föll valet på det senare och hon tog en doktorsexamen vid Harvard. Hon fortsatte sedan som partner på konsultjätten Mckinsey i USA innan hon år 2020 landade rollen som teknikchef och projektledare för H2 Green Steel.

H2 Green Steel grundades år 2020 av bland andra Harald Mix och är ett svenskt företag som syftar till att producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Stålverket i Boden beräknas starta år 2024 med en kapacitet på 2,5 miljoner ton/år. Projektet beräknas skapa 1 500 arbetstillfällen i regionen. Förutom stålverk ingår också en anläggning för att producera vätgas i investeringen. Målet är att från år 2030 producera 5 miljoner ton stål per år för bland annat fordonsindustrin och vitvarutillverkare.

Maria Persson Gulda