Magnus Viström

Innovationschef, SCA

Magnus Viström har sedan 2012 varit SCAs innovationschef och är ansvarig för att driva SCAs innovationsprocess. Han har mångårig erfarenhet av att driva innovationsarbete kopplat mot skogsindustri, förpackningar och digitalisering. Magnus är civilingenjör inom industriell ekonomi och har en doktorsexamen inom förpackningslogistik.

Det finns stora utmaningar med klimatet och det är mycket som behöver göras för att övergå till ett cirkulärt, hållbart samhälle. SCA har en viktig roll genom att erbjuda och utveckla alternativ till fossilbaserade produkter. SCAs innovationsarbete är helt integrerat med hållbarhetsarbetet och handlar om att skapa så stort värde som möjligt från hela trädet, som kommer från en hållbart brukad skog.

Magnus är upphovsman till Arcwise, vilket är SCAs teknologi för att göra wellpapp böjbar. Teknologin innebär att det bland annat går att skapa attraktiva kurvformade förpackningar, vilket dessutom innebär en signifikant materialbesparing och ett minskat kolspår.

Som styrelseledamot i Bizmaker sedan 2017 är Magnus engagerad i den regionala utvecklingen i Västernorrland. Ett resultat är tillkomsten av the Forest Business accelerator, ett samarbete mellan SCA, Bizmaker, SCA och IBM, där utveckling med utgångspunkt från skogen, korskopplas med digitalisering och den entreprenöriella kraft som finns i startupbolag.

Magnus Viström