Linda Lyckman

Senior Vice President of Business and Technology Innovation

Linda Lyckman är en ledande kraft inom rymdsektorn, känd för sitt visionära ledarskap och banbrytande arbete inom teknik och innovation. Som Senior Vice President of Business and Technology Innovation vid Swedish Space Corporation (SSC) har hon, tillsammans med sitt team, tagit sig an kritiska utmaningar som rymdskrot, exploatering av satellitdata för global hållbarhet och utveckling av säker laserkommunikation för satelliter. Teamets insatser förbättrar säkerhet och hållbarhet i rymden, accelererar den gröna omställningen på jorden och banar väg för nya globala kommunikationsmöjligheter.

Med över 15 års erfarenhet inom rymd- och tekniksektorn, inklusive arbete hos NASA, har Linda studerat rymdteknik och rymdvetenskap vid Umeå och Luleå universitet. Hon har tidigare lett Europas ”NewSpace”-försäljningar på Kongsberg Satellite Services (KSAT) och haft flera roller inom SSC. 

Under hennes ledarskap har organisationen genomgått en expansionsfas, präglad av snabba förändringar och skapandet av starka internationella partnerskap. Linda har mottagit flera utmärkelser, inklusive Ulla Teige-diplomet som årets kvinnliga förebild inom rymdteknologi, vilket hedrar hennes arbete för ökad jämställdhet inom fältet. Hennes mentorskap och förmåga att inspirera kommande generationer, särskilt kvinnor och unga, att utforska karriärer inom vetenskap och teknik, bidrar till en mer inkluderande tekniksektor. 

Linda Lyckman