Henrik Andersson

CFO, Cinis Fertilizer

Henrik Andersson är CFO för greentech-bolaget Cinis Fertilizer AB sedan 2021. Bolaget är sedan 2022 noterat på First North Growth Market, med börsvärde kring 3 miljarder kronor. Henrik har en ekonomexamen från Lunds universitet och över 20 års erfarenhet från diverse olika ekonomiroller inom Tetra Pak koncernen på både koncern-, marknads- samt produktbolagsnivå. Både i Sverige och utomlands. Nu är han en nyckelperson i Cinis Fertilizers utveckling, från startup-bolag till börsbolag med miljardvärdering på mindre än fem år.

Cinis Fertilizers affärsmodell bygger på cirkulär ekonomi. Genom att ta hand om restprodukter från batteritillverkare och pappers- och massaindustri och omvandla till mineralgödsel effektiviseras resurser och minskas koldioxidutsläppen. Mineralgödsel medför enorma fördelar för jordbruket och samhället. Produktionen sker med fossilfri energi och energibehovet är hälften jämfört med den teknik som för närvarande dominerar branschen. Grundaren och bolagets vd, Jacob Liedberg, såg möjligheterna att lösa avfallsfrågan och cirkulariteten för traditionella industrier samtidigt som koldioxidutsläppen från jordbruket minskas. Snart kan vi se hans idé förverkligad. Produktionen av kaliumsulfat inleds i början av 2024.

Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första anläggning i Köpmanholmen, strax utanför Örnsköldsvik. Kommande anläggningar är planerade att byggas i Skellefteå och Hopkinsville, USA.

Henrik Andersson