Heidi Schauman

Global Head of Research, Danske Bank

Som global analyschef på Danske Bank leder Heidi Schauman analysarbetet inom makro, men även valuta-, ränte- och kreditanalys i banken. Danske Bank har dryga 40 analytiker inom detta området spridda över alla nordiska länder.

Innan hon kom till Danske Bank 2021 arbetade Heidi som chefekonom på först Aktia Bank och sedan Swedbank i Finland. Hon har även jobbat som seniorekonom på Nordea. Heidi tillbringade också åtta år på Finlands Bank, Finlands centralbank, med att förbereda penningpolitiken i olika roller. Heidi har en doktorsexamen i nationalekonomi från Hanken, svenska handelshögskolan i  Helsingfors, och hon disputerade 2006 på ämnet matchningen på arbetsmarknaden. Heidi är finlandssvensk och har Helsingfors som sin fasta punkt i ett liv som i övrigt utspelar sig i alla de nordiska länderna.

Heidi Schauman