Bodil Hansson

Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

Bodil Hansson är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun sedan 2020. Sundsvallsregionen står idag inför enorma möjligheter och utmaningar, då industrin genomför stora investeringar som skapar jobb i generationer framåt. Sundsvall samarbetar med övriga kommuner i regionen för att tillsammans skapa en hållbar tillväxt i vår region.

Hon är utbildad och har en fil. kand. inom rehabiliteringsvetenskap och valde tidigt den politiska banan. Först fackligt arbete, som ombudsman inom Seko och därefter förste ombudsman för Socialdemokraterna i Västernorrland. Sedan tog kommunpolitiken vid. Som kommunstyrelsens vice ordförande har hon engagerat sig i Sundsvalls utvecklingsfrågor där beslutet om att bygga logistikparken kan ses som en milstolpe. Hon är ersättare i Socialdemokraternas verkställande utskott och sedan 2020 är hon kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Bodil Hansson