Sagt om Bünsow

Stina Danielsson, SCA

Intervju med Stina Danielsson, HR-direktör på SCA som är Principal partners till Bünsow Business Growth Forum och Official Partner till Unga Bünsow

Vad tycker du om årets tema?

– Årets tema är viktigt och angeläget. Bra att det diskuteras i ett sammanhang som Bünsow, på en mötesplats för näringslivet. Här kan vi tillsammans mötas kring hur vi som företag kan bidra på olika sätt i det nya omvärldsläget som vi befinner oss i. Ny inriktningar på affärer men också förhållningssätt i besvärliga och oroliga tider.

Hur har SCA anpasat sig till det rådande säkerhetsläget inom skogsindustrin och vilka åtgärder vidtas för att säkerställa hållbar tillväxt?

– Vi förhåller oss till nationella rekommendationer och har nära samarbete med Svenskt Näringsliv och våra bransch- och arbetsgivarorganisationer. SCAs skogsinnehav och industri finns primärt i Sverige vilket gör att vi har både råvara och industri i Sverige, något som ökar vår och Sveriges resiliens avseende biobaserade produkter.

Hur tror ni att er närvaro på Bünsow Business Growth Forum kan bidra till både er egen och regionens tillväxt?

– Genom att samlas, nätverka och få nya kunskaper via inspirerande föreläsare blir vi starkare regionalt och kan bättre kraftsamla i viktiga frågor.

Vad ser SCA för möjligheter och utmaningar framåt?

– SCA bidrar redan stort i klimatomställningen genom att tillhandahålla inte mindre än 12,8 miljoner ton koldioxid klimatnytta enbart för 2023! Vi ser stora möjlighet att bidra med ännu mer men det förutsätter att vi också får rätt förutsättningar från politiken, både på svensk nivå och EU-nivå. Det geopolitiska läget är givetvis en utmaning som vi måste förhålla oss till men även utmaningar på EU-arenan.

Vad uppskattar du mest med ditt arbete på SCA?

– Att få arbeta för ett bolag där det finns möjlighet att ständigt utvecklas och vara en del av den gröna omställningen på riktigt.