Nyheter

Robert Egnell, framstående akademiker och ledare kommer till Bünsow!

Robert Egnell är en framstående akademiker och ledare inom området försvars- och säkerhetsstudier. Han innehar för närvarande positionen som rektor för Försvarshögskolan och är även professor i ämnet ledarskap och ledning.

Robert disputerade vid det prestigefyllda Department of War Studies vid King’s College, London, år 2008. Efter sin doktorsexamen fortsatte han att bidra till den akademiska världen genom att undervisa som assisterande lektor vid Universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, där han fokuserade på internationella relationer, statskunskap och konflikthantering. 

Innan han kom till Försvarshögskolan, arbetade Egnell som förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vid FOI koncentrerade han sin forskning på områden som fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer, vilket ytterligare befäste hans expertis inom dessa viktiga ämnesområden. 

Robert har en imponerande meritlista som inkluderar betydande akademiska prestationer och ledande roller inom både svensk och internationell säkerhetsforskning. Hans arbete har haft en djupgående inverkan på områdena fredsfrämjande, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer, och han är en nyckelfigur i utvecklingen av försvars- och säkerhetsstudier.