Sagt om Bünsow

Olivia Åsberg, Projektledare Unga Bünsow

Intervju med Olivia Åsberg, projektledare för Unga Bünsow

Förra året lanserades Unga Bünsow, vilket uppmärksammades i media och 150 studenter från Mittuniversitetet närvarade. Hur uppstod idén till forumet?

– Ett av Bünsow Business Growth Forums långsiktiga målsättningar är att vara med och bidra till att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Utifrån att förra årets tema kretsade kring behovet att behålla och attrahera kompetens ville vi visa studenter vilka fantastiska arbetsgivare som finns i vår region och möjligheterna till jobb. Tillsammans med engagerade partners och personer som på olika sätt var med och bidrog till projektet lyckades vi genomföra Unga Bünsow för första gången, och det blev en succé!

Förra året fick ni möjlighet att välkomna en stor profil som Isabella Löwengrip till Unga Bünsow. Vilka andra talare tror du skulle ha potential att locka ännu fler studenter till evenemanget?

– Vi startar nu i gång arbetet med årets forum i projektgruppen där våra större partners samt representanter från Sundekon och Mytec på Mittuniversitetet får vara med och komma med inspel, dela tankar och idéer kring årets program och talare. Årets tema är ”Norra Sverige i världen”, där vi under Unga Bünsow vill visa studenterna hur internationella arbetsgivare som finns i Västernorrland och Sundsvallsregionen, samt möjligheterna till att göra en global karriär lokalt. Det ska bli spännande att höra allas inspel kring vilken person eller bolag som är det mest lockande dragplåstret!

Vad är din vision för framtidens Unga Bünsow och hur ser du att det kan fortsätta utvecklas och växa?

– I framtiden är Unga Bünsow etablerat som norra Sveriges hetaste mötesplats för studenter som läser en ekonomi eller ingenjörsinriktning. Forumet ska upplevas nytänkande, proffsigt och inkluderande där vi även attraherar studenter från andra delar av landet och världen.