Nyheter

Madelén Falkenhäll från Swedbank kommer till Unga Bünsow!

Madelén Falkenhäll, Hållbarhetsekonom på Swedbank 

Madelén Falkenhäll arbetar med folkbildning på Institutet för finansiell hälsa på Swedbank, inom områden som finansiell hälsa, sparande, pension och jämställd ekonomi. Madelén har arbetat med folkbildning i mer än tio år men har innan dess många års erfarenhet från Finansdepartementet.

När människor har koll på sin ekonomi och vet hur de kan påverka den, kan de också ta kontroll över sin situation och öka sin trygghet och frihet. Det är något som gagnar enskilda individer, men också samhället i stort. Om fler blir finansiellt hälsosamma – med en vardagsekonomi i balans, en sparbuffert för oväntade utgifter, ett sparande till pension, försäkringar som skyddar privatekonomin, en hanterbar skuldnivå och tillräckligt med privatekonomisk kunskap – då ökar chanserna att de kan leva det liv de vill. Man blir också mindre sårbar; både för förändringar i samhällsekonomin och för oväntade eller oönskade händelser i livet.  

I en tid när det individuella ansvaret är stort vill vi med vårt folkbildande arbete få fler att få bättre koll på sin ekonomi och kunna fatta kloka beslut kring den, därför är vi stolta att kunna presentera Madelén som en av våra talare på Unga Bünsow.