Sagt om Bünsow

Josefin Nilsson, Region Västernorrland

Intervju med Josefin Nilsson samordnare och projektledare på Region Västernorrland som är Principal partners till Bünsow Business Growth Forum

Hur bidrar ert engagemang i Bünsow Business Growth Forum till att skapa attraktionskraft i Västernorrland? 

– Bünsow Business Growth Forum är en viktigt plattform för nätverkande och kunskapsutbyte, både inom och utanför länets gränser. Vi engagerar oss i forumet eftersom det bidrar till att öka synligheten och attraktionskraften för Västernorrland som en plats att leva, besöka och verka i.

Hur arbetar ni för att främja innovation och entreprenörskap i regionen? 

– Det många säkert känner till är att Region Västernorrland erbjuder olika företagsstöd och projektstöd för att främja hållbar regional utveckling och tillväxt. Under de senaste åren har vi också byggt upp ett starkt företagsfrämjande system i Västernorrland, något som möjliggjorts genom samverkan mellan en rad olika aktörer. Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en annan viktig del i att skapa en stark innovationsmiljö. Det arbetet är centralt för att utveckla styrkeområden genom smart specialisering och för att säkerställa att Västernorrland är en plats där företag och organisationer väljer att växa.

Vilka initiativ driver ni för att bidra till att sätta Västernorrland på kartan såväl nationellt som internationellt? 

– Tillsammans med länets kommuner och övriga regioner i norra Sverige bedriver vi ett intensivt arbete med att öka förståelsen och engagemanget för samhällsomställningen som pågår i hela norra Sverige just nu, och inte minst i Västernorrland. Det kommer investeras 100-120 miljarder i länet de närmaste åren. Kopplat till det har vi bland annat har vi varit med och arrangerat fem seminarier under Almedalen det här året för att peka på åtgärder som behövs för möta både utmaningar och möjligheter. ”Ett samordnat påverkansarbete gentemot nationell och internationell nivå” är en prioritering i Västernorrlands Regionala utvecklingsstrategi så vi lägger mycket kraft på att sätta Västernorrland på kartan.

Vad ser du mest fram emot inför årets forum? 

– Mixen mellan nyttigt nätverkande och intressanta talare av hög klass är svårt att slå!