Sagt om Bünsow

Peter Gotthardsson, Lilium Fastigheter

Intervju med Peter Gotthardsson från Lilium som är principal partners till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow ett viktigt event för er att delta i?

– Som ett av Sundsvalls större fastighetsföretag är det viktigt att stödja initiativ och organisationer som har fokus på näringslivets villkor och tillväxtfrågor.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Det finns många grundläggande åtgärder som måste till för att skapa tillväxt. Det viktigaste är absolut ett näringsliv i så hög grad som möjligt fritt från klåfingriga politiker och offentliga tjänstemän samt låga skatter på arbete och företagande. På lokal nivå är det ytterst viktigt att kommunerna är aktiva med sitt detaljplans arbete och har fokus på näringslivsbefrämjande åtgärder som snabba handläggningstider och kompetenta serviceorganisationer för näringslivet.

Med tanke på den utmanande tid vi lever i, vilka faktorer tycker du är viktigast att fokusera på för att främja framtida tillväxt?

– Det absolut viktigaste är låga skatter på arbete och företagande. Endast därigenom skapas möjligheter för människor att skapa sig en bättre framtid samt ett skapande av de ekonomiska resurser som krävs för vårt samhället att utvecklas i en jämställd riktning.

Hur utvecklar ni Sundsvall till att bli en bättre stad att bo och verka i?

– Lilium arbetar hårt med att attrahera företag och privatpersoner att verka och bo i Sundsvall. Detta sker genom att dels anpassa och utveckla våra fina fastigheter, dels genom att aktivt sponsra idrotts-och andra ideella föreningar som verkar i Sundsvall. Därtill för vi en löpande dialog med ledande kommunala företrädare kring väsentliga utvecklingsfrågor för staden och kommunen.

Vad är ert viktigaste råd till era hyresgäster just nu?

– Fortsätt att hålla er till en hyresvärd som har resurser att utvecklas tillsammans med Er verksamhet samt Era behov samt som därtill har resurser och vilja att aktivt delta i stadens och kommunens framtida utveckling.