Sagt om Bünsow

Björn Lyngfelt, SCA

Björn Lyngfelt, SCA
Intervju med Björn Lyngfelt från SCA som är principal partners till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– Vi lever i en tid av utmaningar och snabba förändringar – inte minst den pågående coronapandemin visar att förutsättningarna kan förvandlas snabbt och att svarta svanar flyger runt omkring oss. Det är därför värdefullt att träffa andra personer som vill se och driva utveckling, ta del av deras erfarenheter och bjuda på våra.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Det skulle gå att göra en lång lista, men om listan i stället ska vara kort så tror jag den kan sammanfattas i initiativ, kreativitet och innovation – förmågan att tänka nytt, men också att på ett målmedvetet sätt göra nytänkande till realistiska och genomförbara planer.

Med tanke på den utmanande tid vi lever i, vilka faktorer tycker du är viktigast att fokusera på för att främja framtida tillväxt?

– Sundsvall grundades en gång för 400 år sedan inte minst för att ta vara på de naturresurser som fanns i regionen. Förnybara resurser som skog och energi från vind och vatten är än viktigare idag än då. Norrland börjar återta sin plats som motor i Sveriges och norra Europas utveckling, men inte bara som råvarukälla utan också som en region där kreativa utvecklingsplaner kan realiseras.

Vilken betydelse har Bünsow haft för SCA historiskt?

– Bünsow är en av SCAs fäder. Det bolag han övertog och utvecklade var ett av dem som 1929 kom att bilda Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Hans sommarhus, Merlo slott, har varit chefsbostad för SCA och därefter blivit vårt arkiv, ett av Sveriges mest omfattande företagsarkiv.

Er bransch genomgår just nu stora förändringar, vilken position tar SCA i den förändringsresan?

– Vi är just nu i färd med att lämna produktområdet tryckpapper och med detta pappersproduktionen på Ortvikens industriplats. I stället investerar vi i produkter med utvecklingspotential som pappersmassa, förpackningspapper, träprodukter och förnybar energi. Ambitionen är att både utveckla våra skogsresurser och att skapa så höga värden som möjligt i och av dem.