Sagt om Bünsow

Anders Lindström, Skandia

Intervju med Anders Lindström från Skandia som är official partners till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– Nätverkande, nya kunder, inspiration samt utveckling

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Ett levande näringsliv med ett öppet nätverkande i olika forum, viktigt att vi fortsätter att aktivera oss i olika former fast det är tufft. Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för oss att kunna driva aktiviteter fast vi inte kan träffas fysiskt. Viktigt att vi lär av varandra för att utvecklas. Viktigt att ha ett starkt näringslivsbolag eller liknande som driver på utvecklingen och skapar förutsättningar lokalt, samverkan blir allt viktigare. Detta för att skapa synergier mellan olika verksamheter som i sin tur skapar möjligheter och nya företag.

Med tanke på den utmanande tid vi lever i, vilka faktorer tycker du är viktigast att fokusera på för att främja framtida tillväxt?

– Att vi inte ställer in utan har förmågan att ställa om. Mötet vi hade fysiskt blir idag digitalt och jag hoppas verkligen att vi kan normalisera mötandet under hösten då vi kan blanda både fysiska och digitala möten.

Vilka förändringar har pandemin inneburit för er bransch?

– Vi har styrt om vår rådgivning till digitala kanaler. Teams har blivit vårt sätt att möta både befintliga och nya kunder. Vi har hittat en hållbar effektivitet i digitaliseringen med ett mindre resande, en höjd kompetens och fler effektivare arbetssätt med en påföljd av sänkta kostnader och en effektivare kundorganisation. Efter Corona kommer nog lärdomarna vara att vi arbetar i en kombination av fysiska och digitala möten vilket bör gynna både kund och oss som rådgivande bolag.

Vilket är ert viktigaste budskap till dem av era kunder som vill växa?

– Se nya möjligheter och fånga nya arbetssätt, den digitala resan har bara börjat. Jag tror många företag sitter och väntar på att covid situationen ska gå över och att allt ska bli som förut. Mitt tips, gå igenom befintliga affärsmodeller/affärsplaner, se över effektiviteten, vad har vi lärt oss, och vad ska vi ta bort, förändra/förfina respektive vad ska vi behålla. Viktigt dock är att vi inte glömmer bort människan.