Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om Bünsow Business Growth Forums personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som du hittar under avsnitt 1 nedan.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 1. Vilket bolag ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
  Bünsow Business Growth Forum AB, org.nr. 559190-9485, (”Bünsow”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som anges i denna informationstext och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.Bünsow Business Growth Forum AB
  Nya Hamnsgatan 10
  852 29 Sundsvall, Sverige
  +46 (0)73-275 16 91
  info@bunsow.se
  Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@bunsow.se.
 2. Varför, baserat på vilkeN rättslig grund och under hur lång tid behandlar vi dina personuppgifter?

  Syfte

  Personuppgifter

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Kommunicera med potentiella deltagare och administrera väntelista

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar och annan information som du lämnar i samband med kommunikationen med oss

  Om du anmäler dig själv eller är en enskild näringsidkare:

  För att potentiellt ingå avtal med den enskilde eller en enskild näringsidkare (GDPR, artikel 6.1(b))

  Om en annan person anmäler deltagare:

  Berättigat intresse att potentiellt ingå avtal med organisationen som anmäler dig som deltagare (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas under den tid som du kommunicerar med oss om en potentiell anmälan, under tiden som du är på vår väntelista och 3 månader därefter

  Registrera och administrera anmälningar

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar, yrkestitel eller annan nödvändig information

  Om du anmäler dig själv eller är en enskild näringsidkare:

  Fullgörande av avtal (GDPR, artikel 6.1(b))

  Om en annan person anmäler deltagare:

  Berättigat intresse att fullfölja avtalet med organisationen som anmäler dig som deltagare (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas fram till genomfört event och sex månader efter avslutat event

  Fakturera dig eller den organisation som anmäler dig som deltagare

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar, betalningsuppgifter, uppgifter om deltagandet och annan för faktureringen nödvändig information

  Om du anmäler dig själv eller är en enskild näringsidkare:

  Fullgörande av avtal (GDPR, artikel 6.1(b))

  Om en annan person anmäler deltagare:

  Berättigat intresse att kunna ta betalt i enlighet med avtalet med organisationen som anmäler dig som deltagare (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas fram till genomfört event och att den sista utställda fakturan har blivit betald

  Rättslig skyldighet att spara räkenskaps-information

  Uppgifter som framgår av fakturorna och transaktionsuppgifter om du anmäler dig själv

  Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), Bokföringslagen (1999:1078)

  Uppgifterna sparas till och med det sjunde året efter utgången av det år uppgifterna registrerades

  Kommunicera med deltagare, talare eller partners

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar och annan information som du lämnar i samband med kommunikationen med oss

  Berättigat intresse att kommunicera med dig i syfte att genomföra våra event på ett tillfredsställande sätt (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas under den tid som du kommunicerar med oss om ett potentiellt avtal, under pågående avtal och två år efter en avslutad avtalsrelation

  Upprätta deltagarlista över de som deltar i våra event

  Namn, organisationen som du representerar, yrkestitel eller annan information som du anger

  Berättigat intresse att genomföra våra event på ett tillfredsställande sätt och bidra till nätverkande (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas från och med anmälan och två år efter avslutat event

  Tillhandahålla vår nätverksplattsform

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar, vilka event du planerar att delta på och annan information som du anger såsom bild, syftet med ditt deltagande, osv.

  Berättigat intresse att tillhandahålla en nätverksplattform till dig som du kan använda inför, under och efter genomfört event(GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas under den tid du är en del av vår nätverksplattsform eller högst ett år efter avslutat event

  Erbjuda mat i enlighet med eventuell kostpreferens

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar och eventuell kostpreferens

  Berättigat intresse att fullfölja och genomföra våra event på ett tillfredsställande sätt (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas fram tills att eventet avslutats

  Utveckla, effektivisera och följa upp våra event

  Namn, telefonnummer, e-postadress, organisationen som du representerar, feedback som du lämnar om eventet samt annan information som du lämnar i kommunikation med oss

  Berättigat intresse att vidareutveckla våra event (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas under avtalstiden och två år efter avslutat event

  Använda fotografier eller videor tagna vid våra event. Fotografierna och videorna kan användas i publikationer eller annat mediematerial som produceras eller används av oss, inklusive broschyrer, inbjudningar, kampanjer, tidningar, tidskrifter, tv, webbplatser, osv.

  Bilder och videomaterial av deltagare och talare på våra event

  Berättigat intresse att skapa marknadsföringsmaterial (GDPR, artikel 6.1(f))

  Samtycke enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam – om du inte vill blir fotograferad eller filmad, vänligen meddela oss på info@bunsow.se.

  Vi kommer att aktivt använda materialet under högst sju år samt sedan spara bilder för historik

  Publicera artiklar och annat material om våra event, deltagare och samarbetspartners

  Artiklar om våra deltagare och samarbetspartners baserade på intervjuer

  Berättigat intresse att skapa marknadsföringsmaterial som sker i överenskommelse med dig (GDPR, artikel 6.1(f))

  Vi kommer att använda materialet under högst sju år

  Tillhandahålla dig prenumeration på vårt nyhetsbrev och liknande utskick som även kan innehålla erbjudanden från våra samarbetspartners

  Namn och e-postadress

  Samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)) – du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vänligen meddela oss på info@bunsow.se

  Uppgifterna sparas under den tid du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller fram tills att du återkallar ditt samtycke / avprenumererar vårt nyhetsbrev

  Marknadsföra våra kommande event och vår verksamhet

  Namn, telefonnummer, e-postadress och organisationen som du presenterar

  Berättigat intresse att skapa marknadsföringsmaterial (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas under två år efter avslutat event

  Dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att marknadsföra våra samarbetspartners produkter, tjänster eller event

  Namn, e-postadress, organisationen som du presenterar

  Samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)) – du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vänligen meddela oss på info@bunsow.se

  Uppgifterna sparas under ett år efter ett avslutat event

  Överföra personuppgifter vid en eventuell sammanslagning, företagsöverlåtelse eller verksamhets-övergång

  De kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av sammanslagningen, förvärvet eller verksamhets-övergången

  Berättigat intresse att kunna genomföra sammanslagning, företagsöverlåtelse eller verksamhetsövergång (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  I enlighet med lagringstiden för de andra syften som beskrivits i denna informationstext

  Skydda våra intressen i händelse av rättsligt anspråk/tvist

  De kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till aktuellt anspråk/aktuell tvist och inblandade parter

  Berättigat intresse att kunna tillvarata våra intressen vid rättsligt anspråk/tvist

  (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  Uppgifterna sparas så länge som det rättsliga anspråket är aktuellt och/eller så länge som tvisten pågår och tio år därefter

  Underlätta din surfupplevelse, uppgifterna inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker

  Teknisk data

  För nödvändiga cookies:

  Berättigat intresse att kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på våra webbplatser (GDPR, artikel 6.1(f))

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra

  För icke-nödvändiga cookies:

  Samtycke (GDPR, artikel 6.1(a)) – du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket du kan göra genom att ändra dina cookieinställningar via https://bunsow.se/cookiepolicy/

  Specificeras särskilt i förhållande till varje särskild cookie

 3. Vem delar vi dina personuppgifter med?
  1. Allmänt
   För att kunna tillhandahålla våra event till dig, samt för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra bolag och tredje parter som bistår oss i olika delar av vår verksamhet.
  2. Leverantörer och samarbetspartners
   Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners, såsom:
   • IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,
   • Affärsadministrationsleverantörer: företag som tillhandahåller verktyg för nödvändiga aktiviteter för att driva vår verksamhet, såsom bokföring och fakturering,
   • Samarbetspartners:  organisationer som exempelvis sponsrar eller stödjer oss med olika typer av resurser eller medverkar på våra event, och
   • Marknadsföring: företag som hjälper oss med print och distribution av marknadsföring, administration av våra sociala medier och andra digitala kanaler.
   Vi använder även sociala medier för att marknadsföra våra event.
 4. Var behandlas dina personuppgifter?
  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och vår lagring av data sker inom EU/EES. I vissa situationer kan dock våra tjänsteleverantörer komma att behöva överföra dina personuppgifter till underleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (tredjeländer).Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES. Vi ser alltid till att det finns en överföringsmekanism på plats när det behövs och tillämpar i sådana fall exempelvis EU-kommissionens standardavtalsklausuler, som du hittar här.
 5. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
  Vi samlar i huvudsak in personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du anmäler dig till våra event, vi kan också motta personuppgifter från den som anmäler dig till våra event.
 6. Måste du lämna dina personuppgifter till oss?
  För att ingå och fullgöra vårt avtal med dig, efterleva lagkrav och för att du ska kunna besöka våra lokaler, event och interagera med oss på vår webbplats behöver du lämna vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar. Om du inte ger oss de personuppgifter vi efterfrågar kan detta, i vissa fall, leda till att vi inte kan tillhandahålla dig de event eller tjänster du efterfrågar. Vi kommer tydligt informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska i samband med att du t.ex. ingår avtal med oss.
 7. Dina rättigheter
  1. Allmänt
   Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss så kommer vi att meddela dig och förklara varför.
  2. Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
   Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod.
  3. Rätt till rättelse
   Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan.
  4. Rätt till radering (att bli bortglömd)
   Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen – förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.Du har i allmänhet rätt att få dina uppgifter raderade om:
   • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
   • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
   • Uppgifterna används för direktmarknadsföring och du invänder mot vår behandling,
   • Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen,
   • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
   • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.
  5. Rätten till begränsning av behandling
   Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller:• När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
   • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
   • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
   • Om du har invänt mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

   Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen har vi rätt att använda uppgifterna för lagring, om vi har fått ditt samtycke till behandlingen, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

   Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

  6. Rätten att göra invändningar
   Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi vägt dina intressen mot våra.Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring. Vi har då inte längre rätt att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

   Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan, läs mer under avsnitt 7.5 ovan.

  7. Rätten till dataportabilitet
   Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.Rätten till dataportabilitet gäller enbart:
   • För uppgifter som har samlats in från dig, om dig,
   • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig och
   • Behandlingen sker automatiserat.
  8. Rätten att återkalla samtycke
   Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling som baseras på rättslig grund samtycke. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades.
  9. Rätt att lämna klagomål
   Kontakta oss om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter, så kan vi gemensamt försöka lösa din fråga, se våra kontaktuppgifter under avsnitt 1 ovan.Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är svensk tillsynsmyndighet över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetar, eller i det land där du anser att en överträdelse av dataskyddsregelverket ägt rum.
 8. Ändringar av denna informationstext
  Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna informationstext löpande. Vid omfattande ändringar kommer vi tydligt att informera dig om detta på lämpligt sätt.Informationstexten uppdaterades senast den 2 maj 2024.

Founders

Principal partners

Följ oss på sociala medier!

Integritetspolicy  |  Cookiepolicy