Sagt om Bünsow

Emil Westerlind, Westerlinds

Intervju med Emil Westelind från Westerlinds, Official Partner till Bünsow Business Growth Forum.

Westerlinds är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i södra Norrland. I vårt bestånd har vi ett 30-tal fastigheter i Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå samt ett 10-tal nyproduktionsprojekt i södra Norrland. Under sommaren gick de två familjeägda fastighetsbolagen Nordiska Centrumhus (Familjen Dahlberg) och Westerlinds (Familjen Westerlind) samman och skapade ”nya” Westerlinds. Tillsammans blir vi en större och starkare fastighetsaktör i den här regionen, där vi vill vara en aktiv och bidragande part för fortsatt tillväxt. 

Vad är viktigast i er tillväxtresa framåt?

– Att kommunerna, Länsstyrelsen och andra aktörer i den här regionen ser de möjligheter som nu ges, är på tårna och skapar förutsättningar för tillväxt i norra Sverige. Det är en unik chans vi har just nu med allt som händer kring elektrifiering, försvarsindustri och hållbara industrisatsningar.

Varför har Westerlinds valt att kliva in som Official partner till Bünsow Business Growth Forum?

– I och med att vi genom sammanslagningen blivit en betydligt större aktör så kommer även vårt verksamhetsområde att växa. Det kräver ett bredare nätverk och en bredare syn över vad som händer i norr. Vi hoppas att Bünsow Business Growth Forum ska kunna hjälpa oss med det. 

Vad ser du mest fram emot med årets forum den 12 oktober?

Alla trevliga, nyttiga och bra möten som vi hoppas att vi kommer att få möjlighet till under Bünsow Business Growth Forum. Det är viktigt att schemat ger utrymme för dessa möten.