Nyheter

Christer Edblad, CFO & tf VD på food-tech bolaget Agtira kommer till Bünsow!

Christer Edblad är utbildad till civilekonom vid Stockholms universitet och kompletterade nyligen sitt akademiska CV med en utbildning inom Executive Leadership på Handelshögskolan.

Han började sin resa på Agtira som CFO och tf VD under försommaren 2022. Han arbetade tidigare som Finance Director på Mondi Dynäs i Kramfors, ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin som ägs av den internationella koncernen Mondi Group, som är noterat på London-börsen.

Agtira, som har sitt huvudkontor i Härnösand, har på kort tid blivit ett känt företag inom livsmedelsindustrin som omdefinierar begreppet närodlat till härodlat. Genom att utveckla odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer skapar Agtira livsmedelsproduktion nära sina konsumenter.

Företaget invigde i våras världens första växthus med vertikalodlade gurkor på ICA Maxi i Birsta utanför Sundsvall. I vinter invigs en anläggning där man odlar både gurka, tomater och lax i Östersund. Under 2023 byggs ett stort växthus i Haninge, Stockholm, som gör Sveriges största ICA-butik helt självförsörjande på gurka. Intresset för Agtiras system och affärsmodell (FAAS) är mycket stort och bolaget är nu inne i en expansiv fas.

Varmt välkommen Christer och Agtira till Bünsow Business Growth Forum!