Sagt om Bünsow

Åsa Willén, Handelsbanken

Intervju med Åsa Willén från Handelsbanken som är partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– Bünsow bidrar med inspiration och kunskapsuppdatering kring aktuella ämnen genom inspirerande och tänkvärda föreläsare. Forumet lyfter också det lokala perspektivet som är svårt att få på andra evenemang.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Samverkan mellan myndigheter och företag med enkla och snabba beslutsvägar. Det måste finnas tydliga spelregler mellan olika parter för att bidra till en dynamisk tillväxt i hela regionen. Att arbeta strategiskt för att säkra kompetensförsörjningen är också en viktig faktor. 

Vad tycker du om årets tema för Bünsow ”Gröna möjligheter i Norra Sverige?”

– Det är ett mycket hett ämne där våra realtillgångar i Norra Sverige är en viktig del av lösningen på vägen mot en cirkulär ekonomi. Det är aktuellt för alla företag att fundera kring sin roll och sitt bidrag.

Känner ni av någon osäkerhet hos era kunder utifrån den rådande världssituationen och kriget i Ukraina? 

– Vi känner av en viss avvaktande hållning där man vill se vad som händer. Framförallt gäller det snabba förändringar i råvarupriser som är svåra att överblicka. Även den stigande inflationen påverkar med tanke på förändrad köpkraft etc.

Vilket är erat viktigaste budskap till dem av era kunder som vill växa?

– Att ha ett tydligt syfte och mål med tillväxten. Säkerställ att interna resurser i form av kompetens och arbetskraft finns i tillräcklig omfattning. Skaffa bollplank utifrån för att få andra ögon på vilka möjligheter och hot som kommer att uppstå i samband med en expansion.