Sagt om Bünsow

Annelie Axelsson, Timrå kommun

Intervju med Annelie Axelsson från Timrå kommun som är partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att engagera er i?

– Det här är ett event där vi medverkar tillsammans med regionens aktörer och sätter Mellansverige på kartan. Där vi får inspireras, skapa nya kontakter och diskutera viktiga tillväxtfrågor.

Vad tycker du om årets tema för Bünsow, ”Gröna möjligheter i Norra Sverige?”

– Det är ett mycket aktuellt tema där vi ser en stor potential för vår region att få delta i ”Norrlands återindustrialisering”. Vi behöver hitta vår nisch där vi kan attrahera rätt aktörer till regionen. Förmodligen ligger det inom detta område.

Timrå kommun får fortsatt starkt förtroende från företagen gällande det lokala företagsklimatet där ni i den senaste mätningen placerade er som tvåa i Sverige. Vad är hemligheten bakom framgången?

– Finns inga hemligheter bakom det. Politiken och kommunledningen var för snart 20 år sedan eniga om att låta företagen komma först. Detta var ett långsiktigt mål som vi varit trogen sedan dess. Under många år nu har hela kommunen levt upp till målet genom mycket hårt arbete och stor serviceanda.

Är det någon pågående satsning i Timrå som du skulle vilja se lyftes fram under Bünsow?

– Samarbetet kring Torsboda Industripark mellan flera kommuner som inte bara borde generera flera arbetstillfällen och en stor samhällsutveckling, utan som kanske främst också stärker samarbetsförmågan och styrkan i att det är tillsammans vi blir starka och attraktiva.