Bünsow Business Growth Forum
22 oktober | Sundsvalls Stadshus

Bünsow Business Growth Forum

Nationell arena för framtidens tillväxt

Välkommen till en unik arena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt den 22 oktober 2020.

Träffa beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor och politikens hetluft. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter kombineras i en mix av programpunkter som stimulerar till nätverk, nytänkande och nya affärer.

Kontakt