24 Oktober | Sundsvalls Stadshus

Bünsow Business Growth Forum

Nationell arena för framtidens tillväxt

Välkommen till en unik arena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt den 24 oktober.

Träffa beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor och politikens hetluft. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter kombineras i en mix av programpunkter som stimulerar till nätverk, nytänkande och nya affärer.

Se programmet

Föreläsare

VD & Koncernchef, Skandia

Frans Lindelöw

Läs mer
GD - Myndigheten för Digitalisering

Anna Eriksson

Läs mer
Vd, NP3 Fastigheter AB

Andreas Nelvig

Läs mer
Managing Director Listings Sweden, Nasdaq

Niclas Holmberg

Läs mer
Omvärldsanalytiker

Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Fler talare presenteras löpande...