Bünsow Business Growth Forum

Sundsvalls Stadshus | 19-20 Oktober 2022

Bünsow Business Growth Forum

Nationell arena för framtidens tillväxt

Årets tema: Gröna möjligheter i norra Sverige!

De kommande decennierna investeras närmare 1100 miljarder i norra Sverige och man beräknar att närmare 100 000 nya invånare behövs innan år 2025 för att matcha kompetensbehovet framåt. En viktig mötesplats som skapar förutsättningar för dessa investeringar framåt är Bünsow Business Growth Forum, en plats där nyckelpersoner inom näringslivet, entreprenörer, innovatörer och politik får träffas för att skapa nya samarbeten och möjligheter för tillväxt. Årets tema är ”Gröna möjligheter i Norra Sverige”, med anledning av den enorma omställningen som just nu pågår i vår del av landet.

Till årets program

Vad är Bünsow Business Growth Forum?

Bünsow Business Growth Forum är en unik tillväxtarena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt. Här får beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, näringslivet, offentlig sektor och politiken en möjlighet att mötas. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter skapar tillsammans ett program som banar vägen för nytänkande och nya affärer. Genom inspiration, kunskap och nya samt fördjupade relationer banar Bünsow Business Growth Forum vägen för tillväxt!

Om Bünsow

Founders

Principal partners