Nyheter

Umeå kommuns kommunalråd, Janet Ågren, kommer till Bünsow!

Ett starkt näringsliv och arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbart samhällsbygge, bra skola och utvecklad kultur och fritid – det är receptet på Umeås exceptionella tillväxt. Umeå kommun har som mål att växa från dagens drygt 132 000 invånare till minst 200 000 invånare år 2050. Tillväxten ska ske med ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Janet Ågrens driver utvecklingsprocessen med ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna för att säkerställa att Umeå tar täten i klimatomställningen och att hela kommunen ges förutsättningar att växa tryggt och säkert.

”Umeå ska utvecklas mot framtiden på ett sätt som gör livet enklare, grönare och bättre för vanligt folk. Ett tryggt och hållbart Umeå helt enkelt.” säger hon. Det är ett arbete som fungerar – Umeå är den största svenska staden utan utsatta områden.  

Vi ser fram emot att få välkomna Janet till Bünsow Business Growth Forum!