Nyheter

Ulf Lovén, Utvecklingsstrateg på GROOWTH kommer till Bünsow!

Ulf Lovén är utbildad ekolog och biogeovetare vid Stockholms Universitet, med dubblering inom marknadsekonomi, public affairs och varumärkesstrategi. Han har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete och strategisk, upplevelsedriven kommunikation åt större bolag och organisationer i Sverige samt internationellt. 
 
Idag är platser och städers förmåga att växla upp sitt upplevelsekapital och sin attraktionskraft avgörande för tillväxt. En tillväxt som också behöver vara hållbar. GROOWTH arbetar med analyser, strategier och konceptutveckling för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt. I sin roll  som utvecklingsstrateg och platsutvecklare på GROOWTH driver Ulf utvecklingsprojekt åt kommuner, regioner och företag.
Varmt välkommen Ulf till Bünsow Business Growth Forum!