Stefan Savonen

Koncernansvarig energi & klimat, LKAB

Stefan Savonen är koncernansvarig för energi & klimat på Europas största järnmalmsföretag, LKAB. Han har mer än 25 års erfarenhet inom energi och klimatområdet där han genom åren verkat både på nationell- och EU nivå med utgångspunkt från gruvindustrin, energibranschen och akademin.

LKABs omställning till att bli en producent av fossilfri järnsvamp med vätgas istället för fossila bränslen medför ett stort behov av fossilfri elkraft de närmaste åren. Även om omställningen sker etappvis så är utmaningen gigantisk, då mer än 70 TWh ny elkraft kommer att behövas runt 2050 för att tillverka vätgasen som behövs för LKABs omställning. Elektrifieringen och övergången till vätgas är en förutsättning för att möta klimatutmaningen och bara LKABs omställning kommer att medföra minskade utsläpp av koldioxid i järn och stålvärdekedjan på mellan 40-50 miljoner ton per år, vilket är lika mycket som Sveriges totala årliga utsläpp idag.

Den svenska industrins omställning och elektrifiering kommer att påverka både energisystemet och elmarknaden, samtidigt står olika vägar till buds när framtidens energipussel ska läggas och här har LKAB som framtidens största svenska elanvändare en nyckelroll.

Stefan Savonen