Sara Zetterberg

Vd, Haldor

Sara Zetterberg är vd för Haldor som erbjuder tjänster som gör det pedagogiska arbetet inom skolan enklare. En digital lärplattform som ger lärare alla funktioner de behöver i sitt pedagogiska arbete och dagliga myndighetsutövande.

Haldor var först i världen med att utveckla tjänster som ger skolor en modern, skalbar lärplattform helt i Microsoft Teams. Idag har företaget 12 världsunika tjänster på marknaden och kunder i 20 länder.

Sara arbetar för att stärka både IT-kompetensen och innovationskraften i vår region och är därför aktiv i bolagsstyrelsen för Bron Innovation. Hon vill dessutom vara med och bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter i Edtech, och sitter därför med i Swedish Edtech Industrys styrelse.

Sara Zetterberg