Sara Nylund

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Sara Nylund är 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i regionala utvecklingsutskottet vid Region Västernorrland.

Ett Västernorrland 2030 – det är visionen som finns i fokus när Västernorrland i många sammanhang tar kliv framåt. Framåt mot ett Västernorrland som stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv, mot det Västernorrland som människor väljer för att leva och besöka och där företag väljer att växa.

Tillsammans måste vi, näringslivet och det offentliga, ta vara på den innovationskraft och de möjligheter som finns för att uppnå visionen om Ett Västernorrland 2030. Tillsammans utgör vi det modiga ledarskap som gör att våra företag och invånare stärker vår plats som världsledande inom en rad områden. Viktigt för oss och något som också bidrar till både Sveriges och Europas utveckling.

Fotograf: Anneli Egland