Peter Gotthardsson

Vd, Lilium Fastigheter

Peter Gotthardsson är vd för Lilium Fastigheter. Lilium är ett familjeägt fastighetsbolag med fastigheter i Sverige och Norge med huvudkontoret beläget i Sundsvall. Företaget äger och förvaltar centralt belägna kontors-, butiks-, industri- och bostadsfastigheter i tillväxtregioner. Lilium drivs av familjebolagen Family Holding i Alvik AB och AM Holding AB. Lilium har rötterna i vårdteknikföretaget Liko grundat av Gunnar Liljedahl.

Peter Gotthardsson