Peter Gotthardsson

Arbetande styrelseordförande, Lilium Fastigheter

Peter Gotthardsson är arbetande styrelseordförande på Lilium Fastigheter sedan bolagets start 2011. Peter är utbildad jurist och har en bakgrund som specialist på fastighetsrätt, skatterätt och affärsjuridik. Han var tidigare partner på KPMG och PWC.

Lilium Fastigheter är Norrlands största familjeägda fastighetsföretag med ett fastighetsinnehav bestående av främst kommersiella fastigheter, varav ett flertal fastigheter/kvarter i hjärtat av Sundsvalls vackra stenstad. Bolaget arbetar konsekvent med stadsutvecklingsfrågor tillsammans med lokala fastighetsägare, näringsliv och offentlig sektor.

Peter Gotthardsson