Peter Gotthardsson

Arbetande styrelseordförande, Lilium Fastigheter

Peter Gotthardsson är arbetande styrelseordförande på Lilium Fastigheter sedan bolagets start 2011. Peter är utbildad jurist och har en bakgrund som specialist på fastighetsrätt, skatterätt och affärsjuridik. Han var tidigare partner på KPMG och PWC.

Lilium Fastigheter är Norrlands största familjeägda fastighetsföretag med ett fastighetsinnehav bestående av främst kommersiella fastigheter, varav ett flertal fastigheter/kvarter i hjärtat av Sundsvalls vackra stenstad. Lilium arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor och kommer under 2023 bland annat sätta upp en stor solcellsanläggning som kommer leverera el motsvarande hela koncernens årliga elförbrukning. Bolaget arbetar vidare konsekvent med stadsutvecklingsfrågor tillsammans med lokala fastighetsägare, näringsliv och offentlig sektor.

Peter Gotthardsson