Pernilla Berg

Tillväxtchef, Sundsvalls kommun

Pernilla Berg är Sundsvalls kommuns operativa resurs i arbetet med den storskaliga elintensiva etableringen vid Torsboda Industrial Park. Pernilla är också projektledare för Sundsvalls kommuns arbete med Sundsvalls väg framåt samt ansvarig för den stora mobilisering som kommunen behöver göra för att klara samhällets tillväxt vid en stor etablering.

Pernilla Berg