Patrik Lundström

Vd, Renewcell

Patrik Lundström är en erfaren industriledare som började på Renewcell som vd år 2019 och har tidigare varit styrelseordförande. Han har lett många tillväxt- och förändringsprojekt i ledande befattningar inom företag som DSM och General Electric. Patrik har tillbringat en stor del av sin karriär utanför Sverige och har skaffat sig gedigen erfarenhet från de kinesiska, indiska, latinamerikanska, nordamerikanska och europeiska marknaderna. I grunden har Patrik en civilingenjörsutbildning i kemiteknik från KTH och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Patrik Lundström