Mikael Kowal

Advokat, MAQS Advokatbyrå

Advokat MAQS Advokatbyrå samt styrelseordförande i Wind Sweden.

* Mikael Kowal modererar paneldebatten om hinder och möjligheter för gröna investeringar och energiförsörjning i norra Sverige under föreventet den 19 oktober på Elite Hotel Knaust.

Bünsows förevent arrangeras av MAQS Advokatbyrå tillsammans med Elite Hotel Knaust.

Mikael Kowal