Mats Håkansson

Investment Manager, Almi Invest

Mats Håkansson är Investment Manager på Almi Invest som finns över hela landet och är med ca 350 innehav Sveriges mest aktiva investerare i startups. Utmaningen är att välja rätt investeringsobjekt, rigga och förädla och så småningom sälja av. Mats flyttade till regionen för 10 år sedan och har före Almi Invest ett förflutet som IT-entreprenör och från olika roller i inkubatorvärlden i Jönköping och Sundsvall.

Mats Håkansson