Magnus Ydmark

Stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun

Magnus Ydmark har erfarenhet från näringsliv, myndighet och kommun. Senast kommer han från Helsingborgs stad där han under 11 år drivit frågor om strategisk planering och stadsutveckling. I rollen som stadsbyggnadsdirektör ansvarar han för utveckling, planering och skötsel av den fysiska platsen Sundsvalls kommun.

Magnus Ydmark