Knut Rost

VD, Diös

Under sina 38 år i fastighetsbranschen har börs-vd:n Knut Rost ständigt haft två saker i fokus: goda relationer och affären. Med en prestigelös och energifylld ledarstil har han skapat en affärs- och medarbetarkultur som befäst Diös position som ett unikt och marknadsledande fastighetsbolag i norra Sverige. Verksam på en marknad som genomgår sin tids största satsningar fokuserar Knut på att skapa starka och sammanhållna team med en gemensam målsättning – att forma hållbara städer som skapar rätt förutsättningar för den gröna omställningen. Med starkt målfokus och handlingskraft har han byggt upp en affärsstruktur där ledordet är ”Kör, bara kör!”.

Knut Rost har varit verksam i fastighetsbranschen sedan 1985. Han har genom åren arbetat i ledarroller i bolag som bland andra Castellum och ICA Fastigheter. Sedan 2014 är han vd på fastighetsbolaget Diös.

Diös är fastighetsbolaget som satsar fullt ut på norra Sverige. Med en unik position i 10 tillväxtstäder skapar bolaget hållbar tillväxt genom kommersiell fastighetsutveckling. Erbjudandet handlar om kommersiella lokaler, i första hand kontor, i rätt läge för rätt hyresgäst, i rätt fastighet, kvarter och stadsdel. Med stadsutveckling som strategi strävar Diös efter att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Knut Rost