Jessica Span

VD, Volvo Car Sverige

Jessica är VD på Volvo Car Sverige sedan januari 2021. Hon är civilekonom i grunden och har haft olika affärsroller inom Volvo Cars sedan 2005 och tillbringat hela sin karriär inom biliundustrin både i Sverige och utomlands. Jessica är också styrelseordförande för svenska Hertz och sitter i styrelsen på Volvo Finans Bank samt i styrelsen på World Childhood Foundation.

Jessica Span