Jens Henriksson

VD, Swedbank

Jens Henriksson, VD för Swedbank har en gedigen erfarenhet av finansiella marknader, offentliga och privata finanser samt internationella ekonomiska affärer. Han har arbetat som rådgivare åt regeringen, inom internationella myndigheter och som VD och koncernchef i privata bolag. Idag är han VD för Swedbank, en digital bank som verkar på fyra stora marknader: Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Swedbank har 7 miljoner privata kunder och 600.000 företagskunder.

Jens har tidigare arbetat som VD för Folksam, statssekreterare med ansvar för ekonomisk utveckling samt som VD för IMF i Washington. 2022 blev han också utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet

  • 2019− VD och koncernchef, Swedbank
  • 2013−2019 VD och koncernchef, Folksam
  • 2010−2013 VD, NASDAQ OMX Stockholm
  • 2010 Chef Internationella bankrelationer, Swedbank
  • 2010 Senior Advisor NASDAQ OMX, Rockville MD, USA
  • 2008−2010 Executive Director, Internationella valutafonden (IMF), Washington DC, USA
  • 2007 Senior Policy Fellow, Bruegel, Bryssel, Belgien
  • 1994−2006 Sveriges Finansdepartement, olika ledande befattningar: statssekreterare, 2002-2006, chefsekonom, 1999-2002, politisk rådgivare till finansministern, 1994-1999
  • 1993−1994 Kolumnist, Arbetet
Jens Henriksson