Janet Ågren

Kommunalråd, Umeå kommun

Ett starkt näringsliv och arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbart samhällsbygge, bra skola och utvecklad kultur och fritid – det är receptet på Umeås exceptionella tillväxt. Umeå kommun har som mål att växa från dagens drygt 132 000 invånare till minst 200 000 invånare år 2050. Tillväxten ska ske med ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Janet Ågrens driver utvecklingsprocessen med ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna för att säkerställa att Umeå tar täten i klimatomställningen och att hela kommunen ges förutsättningar att växa tryggt och säkert.

Janet Ågren