Helena Hagberg

Hållbarhetschef, Skandia

Helena Hagberg är hållbarhetschef på Skandia och har 15 års erfarenhet av att arbete med hållbarhet inom finansbranschen. Hon har tidigare arbetat på olika kapitalförvaltningar med att analysera och följa utvecklingen av näringslivets syn och framdrift på området. Innan Helena kom till Skandia arbetade hon på Näringsdepartementet med fokus på hållbarhet i den statliga bolagsportföljen.

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att kunderna ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Skandia har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning där pengarna får jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Skandia erbjuder också vardagsbank och bolån samt förenklar sparandet för sina kunder genom rådgivning.

Helena Hagberg