Frida Anundsson

VD, Sparbanksstiftelsen Norrland

Frida Anundsson är VD i Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Frida tillträdde rollen i Sparbanksstiftelsen i september 2022 och har en bakgrund inom Swedbank. Hon har bland annat varit kontorschef för Swedbanks bankkontor i Västernorrland.

Sparbanksstiftelsen Norrland är en stolt och aktiv ägare i Swedbank. Genom att återinvestera aktieutdelningar främjar stiftelsen näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur via olika projekt. Sparbanksstiftelsen Norrland verkar i Västernorrland och Västerbottens län.

Frida Anundsson