Frida Anundsson

VD, Sparbanksstiftelsen Norrland

Frida Anundsson är VD på Sparbanksstiftelsen Norrrland som är en ägarstiftelse till Swedbank. Genom att återinvestera aktieutdelningar från sitt ägande främjar stiftelsen näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur via olika projekt i Västernorrland och Västerbotten.

Vi har engagerat oss i Bünsow sedan starten för att vi tror på att skapa mötesplatser där samarbeten kan växa fram och viktiga samhällsfrågor får ta plats. Vi värnar om regionens tillväxt och stöttar aktivt initiativ som främjar det. Det är oerhört inspirerande att se hur arenan har utvecklats till att idag vara en uppskattad och självklar mötesplats för näringslivet, politiken och akademin. Vi känner både stolthet och glädje över att vara en av många aktörer som möjliggör detta.

Årets tema ”Let´s meet the challenge” är av stor vikt då det belyser och ger möjlighet till dialog om vilka förutsättningar som behövs för de satsningar som nu sker i norra Sverige. Det är viktigt att aktörer från olika branscher och samhällsfunktioner deltar i dessa dialoger då olika perspektiv är en nyckel till framgång. I dessa möten kan vi hitta innovativa och nytänkande sätt att ta tillvara på de möjligheter vi har framför oss.

Frida Anundsson