Erik von Pistohlkors

Biträdande chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige

Erik von Pistohlkors är sedan september 2022 biträdande chef för Europiska kommissionens representation i Sverige.

1996 började Erik arbeta på EU-Kommissionens generaldirektorat för fiskepolitik i Bryssel sedan följde tjänstgöring på EU Delegationer till Zambia, Mocambique, Brasilien och Afrikanska Unionen samt på EU:s utrikestjänst i Bryssel.

Erik von Pistohlkors