Emile Frantzen

VD, Elkapsling

Emile Frantzen är VD för Elkapsling AB, ett bolag som ligger i Ånge kommun och som är en del av Lagercrantz Group. De senaste två åren har varit särskilt märkbara för Elkapsling då företaget har genomgått en stark tillväxtfas. Den snabba expansionen har dock inneburit utmaningar inom flera områden, framför allt när det gäller att säkerställa kompetensförsörjningen. Emile kom till Västernorrland för fem år sedan med en lång internationell erfarenhet inom ledning och affärsutveckling inom industrisektorn.

Emile Frantzen