Christian Söderberg

VD, Torsboda Industrial Park

Christian Söderberg är VD för Torsboda Industrial Park, ett unikt samverkansprojekt där Sundsvall- och Timrå kommun gått ihop och satsar för att skapa de bästa förutsättningarna för storskaliga etableringar inom energiintensiv industri. Dessutom är Christian projektledare för samverkansprojektet där Härnösand, Sundsvall, Timrå kommun tillsammans med Region Västernorrland samverkar för att förbereda samhället på den stora och snabba samhällsomställningen som en stor grön etablering med tusentals nya direkt arbetstillfällen skulle innebära.

Christian Söderberg