Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef SME & Midcorp, EKN

Carl-Johan Karlsson är ansvarig för EKN:s satsning på små och medelstora företag, nya finansieringslösningar till SME-företag samt EKN:s regionala representation i Sverige. Han har 20 års erfarenhet av exportfinansiering och var tidigare VD för Tetra Laval-gruppens exportfinansbolag.

EKN har nyligen lanserat en satsning för unga tillväxtbolag med syfte att öka deras möjligheter att få finansiering genom banken. Carl-Johan med team är på plats under Bünsow Business Growth Forum för att berätta mer om denna satsning!

Carl-Johan Karlsson